Головне меню
Архів по темам


Статут “Веселкова країна”

ПОГОДЖЕНО

Директор НВК «Школа-ліцей»

Л.В.Ліцевич

Статут учнівського об’єднання «Веселкова країна країна»

Коростишівського НВК «Школа-ліцей інформаційних технологій»

 Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1

УТО «Веселкова країна» створене на добровільних засадах.

 Стаття 2

Головною метою УТО є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській роботі.

 Стаття 3

Кожен учень має свої зобов’язання перед об’єднанням і повинен їх виконувати.

 Розділ 2

Завдання УТО «Веселкова країна»

Стаття 1

Сприяти виробленню в учнів почуття господаря школи-ліцею.

 Стаття 2

Формувати вміння співпрацювати на основі принципів рівності та демократизму.

 Стаття 3

Виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної гідності та фізичної досконалості.

 Стаття 4

Розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови їхньої співдружності творчого пошуку.

 Стаття 5

Свої завдання УТО «Веселкова країна» виконує шляхом організації свят, тематичних вечорів, диспутів, екскурсій, походів та інших форм дозвілля.

 Розділ 3

Права, свободи, обов’язки

 Стаття 1

Кожен, хто навчається в НВК має право:

 1. Вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і сподоби інших.
 2. Подати свою пропозицію, вимогу голові УТО «Веселкова країна».
 3. Брати участь у будь-яких сферах шкільного життя (клуби, гуртки і т.д.).
 4. Ставити питання про перебування в школі-ліцеї учня, якщо той своїми діями порушує шкільні закони.
 5. Вибирати профіль навчання, факультативи і гуртки.
 6. Пропускати уроки тільки через хворобу.

 Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 1. Пройти курс навчання в школі-ліцеї.
 2. Подати документ, що пояснює його відсутність на уроках.
 3. Ходити в школу-ліцей у шкільній формі.
 4. Виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків.
 5. Дотримуватися норм статуту та законів НВК.

 Стаття 3

Захист честі та гідності учня школи-ліцею

Кожен учень, що навчається у школі-ліцеї, є особою недоторканою і ніщо не повинно загрожувати його здоров’ю, обмежувати його права, ображати честь і гідність. Образою честі і гідності людини є:

 1. Нанесення побоїв, побиття.
 2. Загроза, залякування і шантаж.
 3. Вживання образливих слів, кличок.
 4. Дискримінація за національними і соціальними ознаками.
 5. Глузування з фізичних недоліків.
 6. Здирство, вимагання.
 7. Крадіжка.
 8. Псування особистих речей інших людей.
 9. Брудні наклепи, плітки.
 10. Будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 Розділ 4

Структура та повноваження членів УТО «Веселкова країна»

Стаття 1

Членами об’єднання є учні 1-11 класів.

 Стаття 2

Члени УТО «Веселкова країна» мають право:

– вносити пропозиції з метою покращення роботи УТО;

– брати участь в організації і проведенні масових заходів;

– захищати свою пропозицію під час розв’язання будь-якого питання.

 Стаття 3

Члени об’єднання зобов’язані дотримуватись вимог Статуту.

 Стаття 4

Вищим органом управління є учнівська рада, яку очолює голова УТО «Веселкова країна».

Стаття 5

Учнівське творче об’єднання поділяється на 7 центрів різних напрямків.

 Стаття 6

Повноваження голови УТО «Веселкова країна»

Голова УТО «Веселкова країна»:

 1. Планує і веде збори ради (чи призначає ведучих).
 2. Розподіляє завдання між членами ради.
 3. Співпрацює з директором школи-ліцею.
 4. Виконує функції зв’язку між учнями й адміністрацією НВК, вчителями.

 Стаття 7

Повноваження заступника голови УТО «Веселкова країна»:

 1. За відсутності президента виконує його роботу.
 2. Допомагає президенту виконувати його обов’язки.

 Стаття 8

Повноваження секретаря

Секретар:

 1. Разом з головою УТО опрацьовує порядок зборів.

2.Перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

 1. Веде протокол зборів.

Стаття 9

Повноваження членів ради УТО

Члени ради:

 1. Керують роботою центрів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи центрів.

Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи ради і представляють їх на засідання ради.

 Стаття 10

Положення про педагога-консультанта

Педагог-консультант:

 1. Обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням.
 2. Виконує функції радника.

Виконує функцію посередника між радою і вчителями, батьками та місцевою  громадою.

 Стаття 11

Основні напрями діяльності педагога-консультанта:

 1. Методично правильно готує учнів до самоврядування.
 2. Педагогічно грамотно керує їх діяльністю.
 3. Рекомендує органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи.
 4. Будує взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва.
 5. Розширює гласність в роботі органів самоврядування.

 Розділ 5

Центри

Стаття 1

Центр «Дозвілля»

 1. Керує проведення культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.
 2. Організовує оформлення школи-ліцею та класних кімнат.
 3. Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля.
 4. Встановлює зв’язки з Будинком культури, Будинком дитячої творчості і музеями.
 5. Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів.
 6. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
 7. Висвітлює цікаві традиції школи-ліцею.

Стаття 2

Центр «Школярик»

 1. Організовує ігри з дітьми 1-4 класів на перервах.
 2. Готує свята та конкурси для учнів початкових класів.
 3. Допомагає дітям у виконанні домашніх завдань у ГПД.
 4. Допомагає класоводам в організації екскурсій, походів.
 5. Ознайомлює учнів з програмою «Сходинки до Веселки».

Стаття 3

Центр «Піклування про школу»

 1. Слідкує за чистотою та порядком у навчальному закладі та на його території.
 2. Піклується про естетичний вигляд класних приміщень та території.
 3. Залучає учнів НВК до участі у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях з метою підвищення рейтингу школи-ліцею.

Стаття 4

Центр «Феміда»

 1. Надає допомогу педколективу школи-ліцею у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів-ліцеїстів.
 2. Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.
 3. Виховує в учнях бережливе ставлення до шкільного майна.
 4. Відповідає за відвідування учнями школи-ліцею.
 5. Виходить з пропозиціями на раду школи-ліцею, педраду з питань поведінки учнів.
 6. Захищає права і гідність учнів.
 7. Запобігає порушенню прав учнів зі сторони учителів і старшокласників.
 8. Вислуховують скарги учнів про порушення їх прав та обговорюють їх на засіданні ради.

Стаття 5

Центр «Здоров’я»

 1. Проведення різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів.
 2. Здійснення нагляду за фізичною підготовкою.
 3. Пропагує здоровий спосіб життя.

Стаття 6

Центр «Знання»

 1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низький рівень знань.
 2. Залучає учнів у гуртки, факультативи.
 3. Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, конкурсів, інтелектуальних ігор.
 4. Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінні газети, конкурси, огляди підручників).
 5. Члени центру беруть участь у підготовці і проведенні бесід у класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання і т.д.).
 6. Готує і проводить інформації з різних питань.

 Стаття 7

Прес-центр

 1. Забезпечує регулярний випуск газети «Шкільна перерва».
 2. Створює групу кореспондентів, яка збирає матеріал для газети.

 Розділ 6

Вибори

Стаття 1

Положення про голову УТО «Веселкова країна»

 1. Кандидати в голови висуваються як групою учнів, так і шляхом само висування.
 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників не менше 4-х класів школи-ліцею.
 3. Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків у присутності спостерігачів із числа учнів школи-ліцею.
 4. Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
 5. Голова обирається терміном не більше ніж на 4 роки.
 6. Право бути обраним має кожен учень 7-11 класів школи.
 7. Голова приступає до виконання своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

 Стаття 2

 1. Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.
 2. Голова призначає голів центрів, безпосередньо корегує і спрямовує їх роботу.
 3. Голова співпрацює з директором школи-ліцею.
 4. Голова може бути присутнім на засіданні педради, виступати на захист учнів школи-ліцею.
 5. Голова УТО звітується перед радою; учнівська рада може оголосити імпічмент голові УТО в разі не виконання останнім своїх обов’язків і порушень законів школи-ліцею.

 Стаття 3

Положення про учнівську раду

 1. Учнівська рада – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
 2. Обраним до ради може бути кожен учень, що визнає статут і дотримується законів школи-ліцею.
 3. Кожен клас обирає двох представників до учнівської ради (5-11 кл.)
 4. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з учителем чи працівником школи-ліцею.
 5. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів.
 6. Рада контролює роботу старост класів.
 7. Староста класу слідкує за дотриманням учнями законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
 8. Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.
 9. Староста звітується перед головою УТО «Веселкова країна», класним керівником, адміністрацією школи-ліцею.
 10. Статут затверджується учнівською радою та директором школи-ліцею.

                Голова УТО 

«Веселкова країна»               ____________                 А. Швидюк