Архіви
Календар
Вересень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Статут учнівського об’єднання «Веселкова країна»

Коростишівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних технологій» імені Л.Х.Дарбіняна Житомирської області

 Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1

УТО «Веселкова країна» створене на добровільних засадах.

 Стаття 2

Головною метою УТО є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській роботі.

 Стаття 3

Кожен учень має свої зобов’язання перед об’єднанням і повинен їх виконувати.

 Розділ 2

Завдання УТО «Веселкова країна»

Стаття 1

Сприяти виробленню в учнів почуття господаря НВК.

 Стаття 2

Формувати вміння співпрацювати на основі принципів рівності та демократизму.

 Стаття 3

Виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної гідності та фізичної досконалості.

 Стаття 4

Розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови їхньої співдружності творчого пошуку.

 Стаття 5

Свої завдання УТО «Веселкова країна» виконує шляхом організації свят, тематичних вечорів, диспутів, екскурсій, походів та інших форм дозвілля.

 Розділ 3

Права, свободи, обов’язки

 Стаття 1

Кожен, хто навчається в НВК має право:

 1. Вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших.
 2. Подати свою пропозицію, вимогу голові УТО «Веселкова країна».
 3. Брати участь у будь-яких сферах шкільного життя (клуби, гуртки і т.д.).
 4. Ставити питання про перебування в НВК учня, якщо той своїми діями порушує шкільні закони.
 5. Вибирати профіль навчання, факультативи і гуртки.
 6. Пропускати уроки тільки через хворобу.

 Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 1. Пройти курс навчання в НВК.
 2. Подати документ, що пояснює його відсутність на уроках.
 3. Ходити в НВК у шкільній формі.
 4. Виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків.
 5. Дотримуватися норм статуту та законів НВК.

 Стаття 3

Захист честі та гідності учня НВК

Кожен учень, що навчається у НВК, є особою недоторканою і ніщо не повинно загрожувати його здоров’ю, обмежувати його права, ображати честь і гідність. Образою честі і гідності людини є:

 1. Нанесення побоїв, побиття.
 2. Загроза, залякування і шантаж.
 3. Вживання образливих слів, кличок.
 4. Дискримінація за національними і соціальними ознаками.
 5. Глузування з фізичних недоліків.
 6. Здирство, вимагання.
 7. Крадіжка.
 8. Псування особистих речей інших людей.
 9. Брудні наклепи, плітки.
 10. Будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 Розділ 4

Структура та повноваження членів УТО «Веселкова країна»

Стаття 1

Членами об’єднання є учні 5-11 класів.

 Стаття 2

Члени УТО «Веселкова країна» мають право:

– вносити пропозиції з метою покращення роботи УТО;

– брати участь в організації і проведенні масових заходів;

– захищати свою пропозицію під час розв’язання будь-якого питання.

 Стаття 3

Члени об’єднання зобов’язані дотримуватись вимог Статуту.

 Стаття 4

Вищим органом управління є учнівська рада, яку очолює голова УТО «Веселкова країна».

 Стаття 5

Учнівське творче об’єднання поділяється на 7 центрів різних напрямків.

 Стаття 6

Повноваження голови УТО «Веселкова країна»

Голова УТО «Веселкова країна»:

 1. Планує і веде збори ради (чи призначає ведучих).
 2. Розподіляє завдання між членами ради.
 3. Співпрацює з директором НВК.
 4. Виконує функції зв’язку між учнями й адміністрацією НВК, вчителями.

 Стаття 7

Повноваження заступника голови УТО «Веселкова країна»:

 1. За відсутності голови УТО виконує його роботу.
 2. Допомагає голові УТО виконувати його обов’язки.

 Стаття 8

Повноваження секретаря

Секретар:

 1. Разом з головою УТО опрацьовує порядок зборів.
 2. Перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.
 3. Веде протокол зборів.

Стаття 9

Повноваження членів ради УТО

Члени ради:

 1. Керують роботою центрів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи центрів.
 3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи ради і представляють їх на засідання ради.

 Стаття 10

Положення про педагога-консультанта

Педагог-консультант:

 1. Обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням.
 2. Виконує функції радника.
 3. Виконує функцію посередника між радою і вчителями, батьками та місцевою громадою.

 Стаття 11

Основні напрями діяльності педагога-консультанта:

 1. Методично правильно готує учнів до самоврядування.
 2. Педагогічно грамотно керує їх діяльністю.
 3. Рекомендує органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи.
 4. Будує взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва.
 5. Розширює гласність в роботі органів самоврядування.

 Розділ 5

Центри

Стаття 1

Центр «Знання»

 1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низький рівень знань.
 2. Залучає учнів у гуртки, факультативи.
 3. Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, конкурсів, інтелектуальних ігор.
 4. Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінні газети, конкурси, огляди підручників).
 5. Члени центру беруть участь у підготовці і проведенні бесід у класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання і т.д.).
 6. Готує і проводить інформації з різних питань.

 Стаття 2

Центр «Дозвілля»

 1. Керує проведення культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.
 2. Організовує оформлення НВК та класних кімнат.
 3. Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля.
 4. Встановлює зв’язки з Будинком культури, Будинком дитячої творчості і музеями.
 5. Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів.
 6. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
 7. Висвітлює цікаві традиції НВК.

Стаття 3

Центр «Здоров’я»

 1. Проведення різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів.
 2. Здійснення нагляду за фізичною підготовкою.
 3. Пропагує здоровий спосіб життя.

 Стаття 4

Центр «Феміда»

 1. Надає допомогу педколективу НВК у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів-ліцеїстів.
 2. Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.
 3. Виховує в учнях бережливе ставлення до шкільного майна.
 4. Відповідає за відвідування учнями НВК.
 5. Виходить з пропозиціями на раду НВК, педраду з питань поведінки учнів.
 6. Захищає права і гідність учнів.
 7. Запобігає порушенню прав учнів зі сторони учителів і старшокласників.
 8. Вислуховують скарги учнів про порушення їх прав та обговорюють їх на засіданні ради.

 Стаття 5

Центр «Піклування про школу»

 1. Слідкує за чистотою та порядком у навчальному закладі та на його території.
 2. Піклується про естетичний вигляд класних приміщень та території.
 3. Залучає учнів НВК до участі у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях з метою підвищення рейтингу НВК.

 Стаття 6

Центр «Школярик»

 1. Організовує ігри з дітьми 1-4 класів на перервах.
 2. Готує свята та конкурси для учнів початкових класів.
 3. Допомагає дітям у виконанні домашніх завдань у ГПД.
 4. Допомагає класоводам в організації екскурсій, походів.
 5. Ознайомлює учнів з програмою «Сходинки до Веселки».

Стаття 7

Прес-центр

 1. Забезпечує регулярний випуск газети «Шкільна перерва».
 2. Створює групу кореспондентів, яка збирає матеріал для газети.

 Розділ 6

Вибори

Стаття 1

Положення про голову УТО «Веселкова країна»

 1. Кандидати в голови висуваються як групою учнів, так і шляхом само висування.
 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників не менше 4-х класів НВК.
 3. Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків у присутності спостерігачів із числа учнів НВК.
 4. Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
 5. Голова обирається терміном не більше ніж на 3 роки.
 6. Право бути обраним має кожен учень 8-9 класів школи.
 7. Голова приступає до виконання своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

 Стаття 2

 1. Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.
 2. Голова призначає голів центрів, безпосередньо корегує і спрямовує їх роботу.
 3. Голова співпрацює з директором НВК.
 4. Голова може бути присутнім на засіданні педради, виступати на захист учнів НВК.
 5. Голова УТО звітується перед радою; учнівська рада може оголосити імпічмент голові УТО в разі не виконання останнім своїх обов’язків і порушень законів НВК.

 Стаття 3

Положення про учнівську раду

 1. Учнівська рада – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
 2. Обраним до ради може бути кожен учень, що визнає статут і дотримується законів НВК.
 3. Кожен клас обирає двох представників до учнівської ради (5-11 кл.)
 4. Рада може подати клопотання до адміністрації НВК про виключення учня зі НВК.
 5. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з учителем чи працівником НВК.
 6. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів.
 7. Рада контролює роботу старост класів.
 8. Староста класу слідкує за дотриманням учнями законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
 9. Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.
 10. Староста звітується перед головою УТО «Веселкова країна», класним керівником, адміністрацією НВК.
 11. Статут затверджується учнівською радою та директором НВК.

        Голова УТО «Веселкова країна»                                                  В. Коваль