Головне меню
Архів по темам


Методичне об’єднання учителів суспільно–природничого циклу

Керівник методичного об’єднання – Бернацька О.Г.

 Бернацька

Бернацька Олена Григорівна

Учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель».

Педагогічний стаж – 23 роки.

Проблемна тема: «Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів» 

 Мнльниченко

 

Мельниченко Валентина Володимирівна

Учитель географії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель».

Педагогічний стаж – 35 років.

Проблемна тема: «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою інтерактивних методів навчання» 

 Николюк

Ніколюк Людмила Петрівна

Учитель географії та економіки, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний стаж – 25 років.

Проблемна тема: «Інформаційно-комунікативна компетентність – основа формування географічного світогляду учнів сучасної школи»

 

 Цимбалюк

Цимбалюк Алла Яківна

Учитель історії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель».

Педагогічний стаж – 29 років.

Проблемна тема: «Формування громадянської компетентності старшокласників на уроках історії»

 

 Мелбник

Мельник Надія Олексіївна

Учитель біології, спеціаліст вищої категорії,  педагогічне звання «старший учитель».

Педагогічний стаж – 37 років.

Проблемна тема: «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою інтерактивних методів навчання»

 

 Крукивська

Круківська Оксана Сергіївна

Учитель біології, спеціаліст.

Педагогічний стаж – 3 роки.

Проблемна тема: «Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів»

 

 Волкова

Волкова Оксана Іванівна

Учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний стаж – 18 років.

Проблемна тема: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання через використання інноваційних технологій з метою формування предметних компетентностей з хімії»

 

План роботи методичного об’єднання на 2017– 2018 н.р.

Проблемна тема методичного об’єднання: «Використання сучасних інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій для формування компетентностей учнів»

Тематика засідань методичного об’єднання

І засідання

Організаційне (вересень)

Форма проведення: круглий стіл

 1. Аналіз роботи методичного об′єднання за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи на 2017-2018 н. р. ( Бернацька О. Г.)
 2. Вивчення та опрацювання нормативних документів: програм, державних стандартів та навчально-методичного забезпечення предметів суспільно-природничого циклу (Волкова О. І.)
 3. Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-природничого циклу. (Члени методичного об′єднання)
 4. Підготовка та організація старшокласників до предметних турнірів. (Члени методичного об’єднання)
 5. Організація роботи  для проведення предметного тижня. (Члени методичного об′єднання)

Завдання:

 • Підготувати завдання для учнів 8-11 кл. для проведення І туру предметних олімпіад.
 • Визначити коло учнів, які будуть працювати над дослідницькими проектами та організувати роботу з ними.

ІІ засідання (листопад)

Тема.  Ігрові форми як дієвий засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках суспільно-природничих дисциплін

Форма проведення: педагогічний тренінг

 1. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять (Бернацька О. Г.)
 2. Шляхи підвищення якості освіти: вдосконалення сучасного уроку (Мельник Н. О.)
 3. Підведення підсумків І туру предметних олімпіад (Члени методичного об′єднання)

Завдання:

 • Підготувати аналіз результатів І туру предметних олімпіад.
 • Виробити рекомендації щодо запровадження ігрових технологій на уроках суспільно-природничих дисциплін.

 ІІІ засідання (січень)

Тема. Шляхи впровадження наскрізних змістових ліній у викладання предметів суспільно-природничого циклу

Форма проведення: методичний форум

 1. Впровадження наскрізного навчання з використанням міжпредметних зв’язків природничих дисциплін (біологія,хімія,географія, економіка) на засадах сталого розвитку, як засіб формування наукового світогляду школярів. (Мельниченко В. В.)
 2. Формування ціннісних та світоглядних орієнтацій учня шляхом впровадження у зміст тем наскрізних змістових ліній. (Ніколюк Л. П.)
 3. Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми та перспективи удосконалення позакласної роботи. (Бернацька О. Г.)

Завдання:

 • Удосконалювати прийоми і методи щодо впровадження наскрізних змістових ліній на уроках суспільно-природничих дисциплін
 • Активізувати роботу з обдарованими дітьми.

ІV засідання (квітень)

Тема. Використання проблемних і творчих завдань як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках суспільно-природничого циклу

Форма проведення: круглий стіл

 1. Проблемне навчання як один із типів розвивального навчання. (Круківська О. С.)
 2. Використання творчих завдань на уроках історії. (Цимбалюк А. Я.)
 3. Обговорення інструктивно-методичних матеріалів підготовки до ЗНО та ДПА. (Члени методичного об′єднання)
 4. Підсумки роботи МО вчителів суспільно-природничого циклу. Визначення  шляхів удосконалення роботи МО на наступний навчальний рік.