Головне меню
Архів по темам


Батькам майбутніх першокласників

Увага батькам майбутніх першокласників!

          Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, листа-роз’яснення МОН України щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до рішення 49 сесії сьомого скликання Коростишівської міської ради № 377 від 20.03.2018 р. «Про закріплення за закладами освіти міської ради території обслуговування» з 11 травня розпочато прийом заяв на зарахування дітей до 1-х класів Коростишівського НВК «Школа-ліцей» ім.Л.Х.Дарбіняна на 2018-2019 навчальний рік.

 

Алгоритм зарахування до 1 класу

Коростишівського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних технологій» ім.Л.Х.Дарбіняна Житомирської області

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається одним із батьків дитини особисто до 31 травня.У разі наявності та бажання одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування НВК, реквізити якого вказуються в заяві.

2. До заяви додаються такі документи:

 • копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

3. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

4. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного місця.

5. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

 • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування НВК підтверджене, а також діти, які є рідними або (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в НВК, чи діти працівників закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;
 • якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додаються також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

6. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на офіційному сайті НВК оприлюднюється:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ директора НВК про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

7. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявності вільних місць оприлюднюється на сайті НВК.

8. Жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця проводиться у період з 05 по 10 червня.